Interview

Business driven, people focused | Intervju Nemanja Dostan

Business driven, people focused Intervju – Nemanja Dostan Kako uspostaviti i održati poslovnu i organizacionu kulturu u uslovima hibridnog načina rada?   Poslovna kultura spada u jedan od ključnih elemenata uspešnog poslovanja. Poslovna kultura je odraz radnog okruženja i na kulturu utiče to kako sadašnji i potencijalni zaposleni gledaju na posao. U hibridnom načinu rada …

Business driven, people focused | Intervju Nemanja Dostan Read More »

3D Agent

Intervju 3D Agent – Bojan Vančetović

3D Agent – usluge budućnosti 3D mapiranje prostora, digitalni blizanci, VR i AR tehnologije su u usponu na svetskim tržištima. Namena ovih tehnologija je široka, a koriste se i u svrhu prezentacije nepokretnosti. Takođe, digitalni blizanci i 3d mapiranje su značajna podrška u građevinskoj industriji, upravljanju i održavanju objekata. Ove tehnologije pomažu u prikupljanju informacija …

Intervju 3D Agent – Bojan Vančetović Read More »