proptechserbia

Data Analytics

Zašto je važan kvalitet podataka u analizi nekretnina

Zašto je važan kvalitet podataka u analizi nekretnina Bez obzira da li se koristi tehnologija ili se procena radi na tradicionalan način nedostatak podataka i kvalitet podataka predstavlja ozbiljan izazov.    Nekretnine nisu standardizovan proizvod, a broj karakteristika koje se moraju uzeti u obzir je veoma veliki. U analizu se uključuju fizičke karakteristike, lokaciju, sve …

Zašto je važan kvalitet podataka u analizi nekretnina Read More »

Business driven, people focused | Intervju Nemanja Dostan

Business driven, people focused Intervju – Nemanja Dostan Kako uspostaviti i održati poslovnu i organizacionu kulturu u uslovima hibridnog načina rada?   Poslovna kultura spada u jedan od ključnih elemenata uspešnog poslovanja. Poslovna kultura je odraz radnog okruženja i na kulturu utiče to kako sadašnji i potencijalni zaposleni gledaju na posao. U hibridnom načinu rada …

Business driven, people focused | Intervju Nemanja Dostan Read More »

Innovation drivers

Ključni faktori koji pokreću proptech inovacije

Ključni faktori koji pokreću Proptech inovacije Proptech postaje deo šire digitalne transformacije koja pokreće tehnološke i kulturne promene. Srbija nije daleko od ostatka sveta po ključnim pokretačima industrije nekretnina. Tržište je na neki način i dalje otporno, ali je pitanje meseci, a ne godina kada će inovacije biti neophodne u skoro svim oblastima. Prema našem …

Ključni faktori koji pokreću proptech inovacije Read More »

3D Agent

Intervju 3D Agent – Bojan Vančetović

3D Agent – usluge budućnosti 3D mapiranje prostora, digitalni blizanci, VR i AR tehnologije su u usponu na svetskim tržištima. Namena ovih tehnologija je široka, a koriste se i u svrhu prezentacije nepokretnosti. Takođe, digitalni blizanci i 3d mapiranje su značajna podrška u građevinskoj industriji, upravljanju i održavanju objekata. Ove tehnologije pomažu u prikupljanju informacija …

Intervju 3D Agent – Bojan Vančetović Read More »

Kako PropTech menja tržište kancelarijskog prostora

Kako PropTech menja tržište kancelarijskog prostora Sektor nekretnina tradicionalno sporo usvaja inovacije. Objava pandemije Covid 19 uticala je na globalno tržište komercijalnih nekretnina. Pandemija je primorala kompanije da prazne kancelarije, pa čak i otkazuju zakupe. Mnoge kompanije su prešle na rad od kuće, a neke su bile primorane da smanje troškove i smanje kancelarijski prostor, preselivši se …

Kako PropTech menja tržište kancelarijskog prostora Read More »